Przeglądy budowlane okresowe

AUDYT.TECH oferuje wykonanie przeglądów okresowych wymaganych prawem budowlanym:

przeglądy półroczne, roczne, pięcioletnie

kontrola bezpieczeństwa i kontrola techniczna konstrukcji obiektu

kontrola szczelności i systemu odwodnienia obiektu

kontrola instalacji sanitarnej

kontrola wentylacji

kontrola kllimatyzacji

kontrola źródeł ciepła i chłodu

kontrola instalacji technologicznych np. sprężonego powietrza

kontrola instalacji ogrzewania

kontrola instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z badaniem szczelności gazu i protokołem kominiarskim)

pomiary elektryczne do 1 kV

Dodatkowo wykonujemy przeglądy liniowych obiektów budowlanych takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.

Do przeglądów używamy najlepszych narzędzi związanych z detekcją zagrożeń i oceną stanu technicznego budynku.

Aby uzyskać niezobowiązującą ofertę zadzwoń 609 094 120.