Audyt techniczny

Audyt techniczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą.

Aby efektywnie zarządzać zasobami należy je znać…

Twoje urządzenia dziwnie się zachowują? Masz problem z powtarzającymi się awariami urządzeń? A może chcesz wiedzieć czy instalacje w twoim budynku lub zakładzie są zrobione prawidłowo? Mamy dla Ciebie ofertę. Nie czekaj aż zdarzy się naprawdę poważna i kosztowna awaria, przeprowadź audyt techniczny. Przy użyciu najnowszych urządzeń pomiarowych jesteśmy w stanie określić co jest źródłem Twoich problemów.

Poważnym wyzwaniem stojącym przed zarządzającymi nieruchomościami lub infrastrukturą we współczesnych realiach jest, z jednej strony, zapewnienie ciągłości eksploatacji przy zachowaniu jak najwyższych standardów oraz jakości tych usług, z drugiej utrzymanie kosztów funkcjonowania na optymalnym poziomie. Dlatego tak istotne staje się planowe, uporządkowane zarządzanie zasobami i infrastrukturą Przez pojęcie zarządzania infrastrukturą należy tu rozumieć systematyczny proces użytkowania, modernizacji, odtwarzania oraz rozwoju posiadanych zasobów majątkowych, z uwzględnieniem potrzeb klientów, właścicieli oraz wymogów stawianych przez przepisy prawa. Aby efektywnie zarządzać zasobami należy je znać, dlatego audyt techniczny, rozumiany, jako ocena techniczna budynków i budowli, maszyn i urządzeń, stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania majątkiem.

Audyty Techniczne Due Diligence

Usługa wykonywania Audytów Technicznych, w dużej mierze dotyczy zamiaru zakupu przez Inwestora istniejącego budynku, nieruchomości lub terenu pod inwestycję. W dużej mierze zakres Audytu Technicznego zależy od zakresu zlecenia i specyfiki planowanej transakcji.

Raporty wykonywane w ramach audytu dotyczą:

  • oceny i kompletności wydanych decyzji administracyjnych
  • ocena zgodności budynku z wydanymi zezwoleniami i pozwoleniami
  • ocena zawartych umów z wykonawcami oraz wywiązanie się stron z umów
  • ocena gwarancji, rękojmi, ubezpieczeń itd.
  • ocena stanu technicznego budynku
  • wady, usterki wynikające z użytkowania
  • wycena wartości kosztowej wad i usterek
  • sprawdzenie stosownych certyfikatów i dopuszczeń
  • wykonanie ekspertyz technicznych oraz przedstawienie wniosków
  • sprawdzanie planów zagospodarowania, warunków zabudowy oraz ich ocena w świetle planowanej inwestycji.