Audyt energetyczny i remontowy przedsiębiorstwa

Czym jest audyt energetyczny i remontowy przedsiębiorstwa?

Wykonany przez nas Audyt Energetyczny przedsiębiorstwa spełnia wymogi ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Dokonujemy szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Audyt energetyczny mogą wykonać wszystkie przedsiębiorstwa, które widzą szansę zidentyfikowania oszczędności i poprawy efektywności energetycznej w firmie i jest to ich własna decyzja.

Natomiast na duże przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikający z ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. 

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Ustawa o termomodernizacji dotyczy wspierania przedsięwzięć nie tylko termomodernizacyjnych, ale i remontowych. W szczególności pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem 14 sierpnia 1961 roku i dotyczy przedsięwzięć, których przedmiotem jest:

  • Ogólny remont budynku (z wyłączeniem remontu lokali)
  • Wymiana okien i remont balkonów, nawet gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu
  • Przebudowa budynku, w wyniku którego następuje jego ulepszenie
  • Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach remontu może być realizowana większość usprawnień termomodernizacyjnych. Ustawa nie dotyczy jednak remontów budynków jednorodzinnych. Premia remontowa może być przyznana inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego.