Akumulacja energii w zasobnikach lodu

Nowe zastosowanie starego pomysłu pozwoliło zmniejszyć koszt energii elektrycznej do klimatyzacji o połowę.

Klimatyzacja w czasie letniego dnia jest największym pojedynczym konsumentem obciążenia szczytowego. Po południu zwiększa się zapotrzebowanie na chłód do utrzymania temperatury komfortu, zwiększając zużycie energii, sumujące się z już zużywaną przez oświetlenie, maszyny, komputery i tysiące innych źródeł.

Zasobnik lodu

To nakazuje sięgnąć po dodatkowe, z reguły droższe źródła energii bezpośredniej aby sprostać wzrastającemu obciążeniu. Użytkownikom komercyjnym, stanowiącym większość użytkowników klimatyzacji i związanego z tym wzrostu zużycia energii, naliczane sa dodatkowe opłaty z tytułu zwiększonego obciążenia w szczycie energetycznym. System chłodniczy z akumulacją w zasobnikach lodu to metoda służąca albo przesunięciu albo wyrównaniu obciążenia co w znaczący sposób obniża zużycie energii w czasie całego sezonu klimatyzacji a w konsekwencji jej koszt. Stosuje się standardowe agregaty wody lodowej do otrzymania stałego lodu w czasie nocnego „dołka” energetycznego gdy zapotrzebowanie na energię przez budynki jest minimalne. Lód jest wytwarzany i przechowywany w modularnych zasobnikach lodu zabezpieczających stosowne zapotrzebowanie chłodu dla potrzeb klimatyzacji budynku następnego dnia.

Tworzenie lodu w nocy i użycie zakumulowanej w nim energii w ciągu dnia nie jest ideą nową ani eksperymentem. Ten pomysł został zastosowany przed laty w chłodzeniu obiektów o krótkim czasie szczytu zapotrzebowania na chłód np. w kościołach lub teatrach. Jednakże, dłuższy szczyt był obsługiwany przez nawiewniki powietrzne typu „rooftop” lub klimatyzatory zasilane wodą lodową których instalacja była względnie tania. Obecnie odżyło zainteresowanie szerokim zastosowaniem systemów wytwarzania lodu w obu przypadkach jako najlepsze wyjście obniżające koszty eksploatacji. Reasumując, systemy akumulacji chłodu obsługujące letni szczyt poboru mocy muszą znaleźć zastosowanie celem uniknięcia ciężkich do udźwignięcia kosztów instalacji nowych agregatów chłodniczych. Zasobniki lodu mogą nie tylko obcinać koszty eksploatacji o połowę lecz również mogą znacznie zredukować nakłady kapitałowe gdy system zostanie właściwie zaprojektowany dla nowych obiektów biurowych i przemysłowych. Projektant może użyć o połowę mniejszy agregat chłodniczy zakładając jego pracę przez 10—12 godzin na dobę. Przy modernizacji, system akumulacji w zasobnikach lodu umożliwi zwiększenie mocy chłodniczej rozbudowę obiektu bez zwiększania mocy agregatów chłodniczych.

Akumulacja chłodu znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje duże szczytowe zapotrzebowanie chłodu.

Budynki biurowe
Szkoły, uczelnie
Sale wystawowe i audytoria
Lodowiska
Lotniska (chłodzenie samolotów)
Niektóre procesy technologiczne

Więcej informacji znajdziecie na stronach naszego partnera CALMAC (USA).