Usługi projektowe

Wykonujemy budowlaną dokumentację techniczną i ekspertyzy w branżach:

- ogrzewanie

  • instalacje
  • kotłownie
  • pompy ciepła

- wentylacja

  • rekuperacja

- klimatyzacja

- instalacja sanitarna

- chłodnictwo

  • w tym projekty lodowisk i akumulacji chłodu CALMAC (odnośnik do calmac.com)

Wykonujemy też:  

  • Obliczenia cieplne i energetyczne do audytów i wniosków dotacyjnych

  • SIWZ

  • Programy funkcjonalno-użytkowe

Nasza dokumentacja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

Uprawnienia projektowe i wykonawcze nr  MAZ/IS/0082/21.