Dzięki pracy zespołu Audyttech P.S.A. oraz tworzonym przez nas Studium Wykonalności i wniosków o dofinansowania, nasi klienci otrzymali łącznie 60 milionów złotych wsparcia finansowego.

Twój sposób na niższe rachunki

AUDYT . TECH

Audyty energetyczne i usługi projektowe

Sporządzamy audyty energetyczne i techniczne, wykonujemy budowlaną dokumentację techniczną i ekspertyzy.

Studium Wykonalności

Świadczymy usługi opracowywania studium wykonalności mające na celu ocenę zasadności realizacji projektów.

Technika chłodnicza

Wykonujemy chłodzenie lodowisk i ścieków oraz akumulację energii w zasobnikach lodu.

Wnioski o dofinansowanie

Oferujemy sporządzanie wniosków o uczestnictwo w programach dotacyjnych "Czyste Powietrze", "FENX" i wiele innych

Certyfikat Charakterystyki Energetycznej

Opracowywane przez nas certyfikaty są dokumentem potwierdzającym całkowite zapotrzebowanie na energię danego obiektu budowlanego.

Audyty energetyczne

Wykonany przez nas Audyt Energetyczny stanowi podstawę do ubiegania się o dotację z programu „Czyste Powietrze” Audyt nie jest obowiązkowy ale jest kosztem kwalifikowanym w 100% i daje więcej za mniej czyli pozwala osiągnąć wyższą efektywność energetyczną mniejszym kosztem.

Podstawowy  koszt audytu budynku jednorodzinnego to 1000 zł.

ciepły dom

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to szczególnego rodzaju ekspertyza techniczno – ekonomiczna, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii w danym budynku oraz w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Opracowując audyt energetyczny określamy ilość i strukturę zużywanej energii oraz zalecamy konkretne rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne wraz z określeniem ich opłacalności.

Audyt techniczny

Twoje urządzenia dziwnie się zachowują? Masz problem z powtarzającymi się awariami urządzeń? A może chcesz wiedzieć czy instalacje w twoim budynku lub zakładzie są zrobione prawidłowo? Mamy dla Ciebie ofertę. Nie czekaj aż zdarzy się naprawdę poważna i kosztowna awaria, przeprowadź audyt techniczny. Przy użyciu najnowszych urządzeń pomiarowych jesteśmy w stanie określić co jest źródłem Twoich problemów.

audyt techniczny
audyt przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny i remontowy przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Skontaktuj się z nami: biuro@audyt.tech lub +48 609 094 120

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności to kluczowy dokument, który stanowi fundament każdego projektu, szczególnie tych realizowanych przy wsparciu unijnych dotacji. W Audyttech P.S.A. przykładamy szczególną wagę do profesjonalnego opracowania Studium Wykonalności, ponieważ wiemy, że jego jakość ma bezpośredni wpływ na sukces projektu.

Technika chłodnicza

Chłodzenie ścieków

Obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Wodnego nakładają obowiązek ograniczenia temperatury ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych do 35oC. Powszechnie używane w tym celu chłodnice powietrzne powodują, że ciepło odprowadzane do atmosfery jest bezpowrotnie tracone. 

Lodowiska

Od 2001 jesteśmy obecni w Polsce z systemem sztucznych lodowisk amerykańskiej firmy CALMAC. System oferuje najlepszą jakości lodu w każdych warunkach, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak też i kosztów użytkowania. jest tylko jedno rozwiązanie: Systemy IceMat firmy Calmac.

Zasobniki lodu

Tworzenie lodu w nocy i użycie zakumulowanej w nim energii w ciągu dnia nie jest ideą nową ani eksperymentem. Ten pomysł został zastosowany przed laty w chłodzeniu obiektów o krótkim czasie szczytu zapotrzebowania na chłód. Jednakże, dłuższy szczyt był obsługiwany przez nawiewniki powietrzne typu „rooftop” lub klimatyzatory zasilane wodą lodową których instalacja była względnie tania.

Nasi partnerzy

Nasi klienci

Wspólnota Mieszkaniowa

Warszawa, Walecznych 36

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Warszawa, Parkowa 13/17

Wspólnota Mieszkaniowa

Warszawa, Walecznych 38

Chcesz mieszkać cieplej?

Policzmy to razem!

Kontakt

Lokalizacja

Audyttech Prosta Spółka Akcyjna

Aleje Jerozolimskie 30/55
00-024 Warszawa
NIP: 5252890438

 
Skontaktuj się

Telefon:  +48 609 094 120

Email : biuro@audyt.tech

Obserwuj nas

Jesteśmy wpisani na listę audytorów
MRiT