Chłodzenie ścieków

Obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Wodnego nakładają obowiązek ograniczenia temperatury ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych do 35oC. Powszechnie używane w tym celu chłodnice powietrzne powodują, że ciepło odprowadzane do atmosfery jest bezpowrotnie tracone. 

Aby odzyskać to ciepło proponujemy sprawdzone układy chłodzenia ścieków z wykorzystaniem otwartych lub zamkniętych wymienników ciepła woda woda chłodzonych agregatami chłodniczymi dużej mocy. Energia zasilająca agregaty może pochodzić ze źródeł odnawialnych zamykając łańcuch bezodpadowej gospodarki energetycznej. 

W zależności od rodzajów ścieków stosujemy wymienniki otwarte dla wód chłodniczych i wymienniki ciśnieniowe dla ścieków zawierających znaczny ładunek zanieczyszczeń.

Jeżeli chcesz ochłodzić ścieki napisz do nas na adres biuro@audyt.tech podając rodzaj, temperaturę i ilość ścieków a otrzymasz najlepszą ofertę.

W opracowaniu najlepszych rozwiązań współpracujemy z naszym partnerem

Nijhuis Industries